Dla lepszej
przyszłości
dzieci z
wadą
serca

Serduszko w TVP i Radio