Dla lepszej
przyszłości
dzieci z
wadą
serca

Relacje z II Konferencji Kardiologicznej