Dla lepszej
przyszłości
dzieci z
wadą
serca

O fundacji

Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobami i Wadami Serca „Serduszko” powstała we wrześniu 2010 roku. Założona została przez nas, rodziców dzieci z wadami serca przy współpracy z naszym „dobrym duchem”, panią dr Jolantą Zabłocką i Dyrekcją Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Przed Fundacją „Serduszko” wiele do zrobienia. W Województwie Warmińsko – Mazurskim do dziś nie ma oddziału kardiologii dziecięcej, a dzieci wymagające intensywniejszej opieki kardiologicznej muszą być odsyłane do ośrodków w Warszawie czy Gdańsku. Od stycznia 2010 r. istnieje przy szpitalu dziecięcym w Olsztynie pododdział kardiologiczny, który – mamy nadzieję – za kilka lat przekształci się w samodzielny, nowoczesny i doskonale wyposażony oddział. Będziemy podejmować wszelkie działania, aby przyśpieszyć ten proces.

Dziś coraz więcej jest wśród nas dzieci, które mimo skomplikowanych wad i chorób serca żyją i funkcjonują w naszym społeczeństwie. Dzieci te jak i ich rodziny borykają się nie tylko z problemami zdrowotnymi, ale także z wieloma przeszkodami i utrudnieniami w życiu codziennym. Chcemy wspierać „serduszkowe” dzieci w ich rozwoju tak, aby mogły osiągać sukcesy w życiu osobistym i zawodowym. Chcemy wspierać ich rodziny, tak, aby nie czuły się samotne ze swoimi problemami. Choroba dziecka jest czasem obciążeniem, ale przede wszystkim wyzwaniem, które może wewnętrznie wzmocnić i ubogacić całą rodzinę.

Fundacja „Serduszko” jest organizacją non profit. Żadna z osób zaangażowanych w jej działanie nie pobiera za to wynagrodzenia. Realizacja podejmowanych przez Fundację projektów uzależniona jest jednak od pozyskania finansów. Dlatego liczymy bardzo na współpracę ze strony lokalnego biznesu i wszystkich tych, którzy dostrzegając wagę problemu chcieliby wesprzeć naszą organizację materialnie.

Do współpracy zapraszamy także samych rodziców i wolontariuszy. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i propozycje.

RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO !

 

Dokumenty Fundacji Serduszko

Sylwetki Założycieli

Zarząd Fundacji Serduszko

  • Prezes Zarządu – Iwona Woźniak
  • Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Gąsior
  • Członek Zarządu – Aldona Matwiejuk

Rada Fundacji Serduszko

  • Prezes Rady – Jolanta Zabłocka
  • Wiceprezes Rady – Elżbieta Borysik
  • Sekretarz Rady – Kamila Żmitro

Dyrektor ds Marketingu

    • Iwona Przybył

Podziel się: