Dla lepszej
przyszłości
dzieci z
wadą
serca

Konferencja dla lekarzy