Dla lepszej
przyszłości
dzieci z
wadą
serca

III Konferencja Kardiologiczna

III Konferencja Kardiologiczna

8.06.2019r. godz.10:30

III Konferencja Kardiologiczna i Serduszkowy Dzień Dziecka

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

 

III KONFERENCJA KARDIOLOGICZNA

 pt: „RÓŻNE ASPEKTY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI Z WRODZONĄ WADĄ SERCA”

dla Rodziców Dzieci z Chorobami i Wadami Serca

oraz dla Naszych Małych Podopiecznych

SERDUSZKOWY DZIEŃ DZIECKA

organizowane przez

Fundację na Rzecz Dzieci z Wadami i Chorobami Serca „Serduszko”

 Program konferencji:

10:30              Rejestracja uczestników

10:45              Powitanie Gości  i przybliżenie tematyki konferencji – Prezes Fundacji –  Iwona Woźniak i Konsultant Wojewódzki –  kardiolog dr Jolanta Zabłocka

10: 55 – 11:30 mgr fizjoterapii Joanna i Dariusz Hryniewicz,

AlfaArt Ośrodek Rehabilitacji i Terapii

,, Wspomaganie rozwoju dziecka od narodzin – proponowane formy aktywności i terapii”

11:30 – 12:00  dr Jolanta Zabłocka, dr Tomasz Brzeski

                        „Szczepienia u dzieci z wrodzoną wadą serca”               

12:00 – 12:15 Panel pytań do prelegentów

12:15 – 12:45 Przerwa kawowa

12:45 – 13:15 dr n.k.f. dr n.biol. Anna Malwina Kamelska-Sadowska

Promocja oraz rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej dzieci z wrodzonymi wadami serca”

13:15 – 13:45 mgr Aleksandra Gąsior – psycholog,  psychoonkolog, terapeuta

                        „Psychologiczny aspekt aktywności fizycznej dzieci z WWS”

13:45 – 14:00 Panel pytań do prelegentów

14:00              Zakończenie konferencji

 

 „Serduszkowy Dzień Dziecka” – Zajęcia dla dzieci (w trakcie konferencji)

10:30 – 12:30             zabawy i warsztaty tematyczne w grupach wiekowych

12:30 – 13:00             lunch

13:00 – 14:00             zabawy i warsztaty tematyczne w grupach wiekowych

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: zgloszenie 2019

 

Podziel się: