Dla lepszej
przyszłości
dzieci z
wadą
serca

II Konferencja Kardiologiczna

II Konferencja Kardiologiczna

23.06.2018r. II Konferencja Kardiologiczna w Olsztynie organizowana przez Fundację „Serduszko”
odbędzie się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, ul.Piłsudskiego 7/9.
Szczegółowy harmonogram:
10:00 – 10:25 Rejestracja uczestników
10:25 – 10:45 Powitanie Gości i przybliżenie tematyki konferencji – Prezes Fundacji – Iwona Woźniak i Konsultant Wojewódzki – kardiolog Jolanta Zabłocka
10: 45 – 11:15 dr n. med. Katarzyna Gierat-Haponiuk (Klinika rehabilitacji GUMed) –
„Metody fizjoterapeutyczne stosowane u Dzieci po operacjach serca”
11:15 – 11:45 mgr Aleksandra Gąsior – psycholog i psychoonkolog-
„Metody psychoterapeutyczne stosowane u Dzieci z wrodzoną wadą serca”
11:45 -12:15 Agnieszka Dudewicz Prezes Fundacji „Moveri”– „Metody wsparcia rodziców i opiekunów dzieci z problemami zdrowotnymi”

12:15 – 12:30 Panel pytań do prelegentów

12:30 – 13:00 Przerwa na lunch

13:00- 13:30 dr hab. n. med. Ireneusz Haponiuk (Szpital im. Św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa) „Wpływ krążenia pozaustrojowego na dalszy rozwój psychomotoryczny dziecka”
13:30 – 14:00 mgr Anna Siekierska terapeuta – „Metoda czaszkowo-krzyżowa i metoda TRE jako nowatorskie metody terapii dzieci po operacjach serca”
14:00 – 14:30 Stanisław Maćkowiak Prezes Federacji Pacjentów Polskich – „Konieczność rehabilitacji po operacjach kardiologicznych”
14:30– 14:45 Panel pytań do prelegentów
14:45 – 15:00 Zakończenie konferencji – Wspólne zdjęcie z naszymi Podopiecznymi

Zajęcia dla dzieci (w trakcie konferencji) – „Serduszkowy Dzień Rodziny”
10:30 – 12:30 Zabawy i warsztaty tematyczne w grupach wiekowych
12:30 – 13:00 Lunch
13:00 – 15:00 Zabawy i warsztaty tematyczne w grupach wiekowych

Podziel się: